Witaj, Jak możemy ci pomóc?
 • EYE-POINT w klinice OptoPlus ul. Dąbrowskiego 353 pr. I gab. 6, Poznań

Dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

blank

Dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

Optometrysta, kontaktolog, optyk okularowy
 • Tytuł naukowy:
  Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Master of Science, Magister, Licencjat
 • Numer optometrysty:
  NO04202
 • Edukacja:
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pennsylvania College of Optometry.

Dr Sylwia Kropacz-Sobkowiak

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Master of Science – kierunek Clinical Optometry
Magister – specjalność optometria
Licencjat – specjalność optyka okularowa

Edukacja

Optometrysta, optyk okularowy.

W 2001 roku uzyskałam tytuł zawodowy licencjat, specjalność Optyka Okularowa, a w 2004 roku obroniłam dyplom magistra fizyki o specjalności Optometria, przedstawiając pracę, pt.: „Badanie percepcji motorycznej u osób z dysleksją metodą Wzrokowych Potencjałów Wywołanych” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2008 ukończyłam studia magisterskie z Optometrii klinicznej na Uniwersytecie Salus, Pennsylvania College of Optometry (Filadelfia, USA) organizowane wraz z Techinsche Fachhochshule (Berlin, Niemcy).

W 2022 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskałam tytuł naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu na podstawie pracy doktorskiej pt.: „Wpływ średnich i wysokich addycji w wieloogniskowych soczewkach kontaktowych na parametry widzenia jednoocznego i obuocznego”.

Staże zagraniczne

blank

W latach 2008 i 2010 odbyłam dwa staże na Uniwersytecie Salus, Pennsylvania College of Optometry (Filadelfia, USA) w klinice optometrycznej (2008) oraz w roli asystenta nauczyciela (Clinical Optometry Training, 2010) .

W 2012 byłam na stażu, z zakresu soczewek kontaktowych, słabowidzenia i optometrii pediatrycznej na oddziale optometrycznym w szpitalu Oxford Eye Hospital przy John Radcliff Hospital w Oxfordzie (Wielka Brytania).

Obecne zatrudnienie

Obecnie pracuję jako Ekspert dla firmy Alcon Polska sp. z o.o.(Ciba Vision) gdzie zajmuję się m.in. szkoleniami z zakresu aplikacji soczewek kontaktowych oraz przygotowaniem programów i materiałów specjalistycznych dla lekarzy okulistów oraz optometrystów.

Od października 2012 pracuję jako wykładowca w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami optyki okularowej i optometrii z zakresu soczewek kontaktowych oraz metod diagnostycznych optometrii klinicznej.

Od 2008 roku pracuję w gabinetach firmy Skorupski Optical w Poznaniu, specjalizujących się aplikacji soczewek kontaktowych oraz prowadzę prywatna praktykę dopasowania specjalistycznych soczewek kontaktowych pod nazwą Eye-Point.

Stowarzyszenia zawodowe

Jestem byłą przewodniczącą zarządu (kadencja 2012-2014) oraz wiceprzewodniczącą zarządu (kadencja 2014-2016) Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO), członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych od 2009 roku (PSSK). Aktywnie działam w Europejskiej Radzie Optometrii i Optyki (European Council of Optometry and Optics-ECOO) gdzie jestem członkiem komitetu Professional Services (od 2012 do chwili obecnej). Jestem tez członkiem Europejskiej Akademii Optometrii i Optyki (EAOO).

Postery i wykłady na konferencjach

 • S. Kropacz-Sobkowiak Wieloogniskowe soczewki kontaktowe – nauka, technologia i widzenie, wykład na konferencji Optyka 2014, Poznań
 • Z. Cichocka, S. Kropacz-Sobkowiak, A. Przekoracka-Krawczyk Porównanie oceny stosunku C/D metodą oftalmoskopii bezpośredniej, pośredniej oraz pomiaru za pomocą OCT – analiza trafności oszacowania studentów w zależności od ilości zbadanych osób, poster na konferencji Optyka 2014, Poznań
 • A. Głodkowska, S. Kropacz-Sobkowiak, R. Naskręcki Porównanie oszacowania kąta przesączania metodą Van Hericka oraz pomiaru za pomocą optycznej koherentnej tomografii OCT , poster na konferencji Optyka 2014, Poznań
 • A. Głodkowska, S. Kropacz-Sobkowiak, R. Naskręcki Badanie ankietowe praktyk optometrycznych, poster na konferencji Optyka 2014, Poznań
 • S. Kropacz-Sobkowiak Co wiemy o nowoczesnych materiałach silikonowo-hydrożelowych?, wykład na konferencji PSSK Kontaktologia- Innowacyjne rozwiązania 2014, Gorzów Wlkp
 • S. Kropacz-Sobkowiak Raport na temat dyskomfortu w soczewkach kontaktowych, wykład na konferencjach Technologie inspirowane nauką- nowa era komfortu 2014, Warszawa, Katowice, Poznań
 • K. Pośpiech, S. Kropacz-Sobkowiak, R. Naskręcki Changes in anterior eye and adnexa in different year seasons among students of Adam Mickiewicz University, poster na konferencji European Academy of Optometry and Optics 2014, Warszawa
 • S. Kropacz-Sobkowiak Pielęgnacja soczewek kontaktowych oraz stosowanie się do zaleceń, wykład na konferencji PSSK Kontaktologia- Bezpieczeństwo stosowania 2014, Lublin
 • S. Kropacz Pielegnacja soczewek kontaktowych pacjenta 40+ , wykład na konferencji Pacjent 40+ 2013, Warszawa
 • S. Kropacz. Optometry in Poland, European Council of Optometry and Optics meeting 2012, Dublin, Republic of Ireland.
 • S. Kropacz, M. Matula Online contact lens orders in Poland American Academy of Optometry, 2011, Boston, USA.
 • J. Plóciennik, S.Kropacz, D. Mladenovich Referral patterns among Polish optometrists European Academy of Optometry and Optics 2011, Prague, Czech Republic;
 • S.Kropacz, J. Plóciennik, D. Mladenovich Variations in provision of eye care among optometrists in Poland American Academy of Optometry2010, San Francisco, USA

Publikacje

 • S. Kropacz Pacjent z cukrzycą w gabinecie kontaktologicznym Optyka nr 1/2013
 • S. Kropacz Ocena skuteczności dezynfekcji płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych Optyka nr 5/2012, 52-55
 • S. Kropacz Rejestracja polskich optometrystów w Wielkiej Brytanii  Optyka 4(17)2012, 73
 • J. Płóciennik, S. Kropacz, D. Mladenovich Sposoby odsyłania pacjentów w praktyce optometrycznej w Polsce Optyka nr 4/2011, 54-56
 • S. Kropacz, J. Płóciennik, D. Mladenovich Optometrysta i’nie-optometrysta’ w gabinecie, czyli różnice w praktyce optometrycznych w Polsce Optyka nr 3/2011, 62-64

Ważniejsze konferencje i szkolenia

 • Konferencja Sekcji Soczewek Kontaktowych PTO, Ossa 2009
 • British Contact Lens Association , Birmingham 2010
 • American Academy of Optometry, San Francisco 2010
 • British Contact Lens Association, Manchster 2011
 • European Academy of Optometry and Optics, European Council of Optometry and Optics, Praga 2011
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Optometria 2011-problemy diagnostyki optometrycznej” Poznań 2011
 • Konferencja Sekcji Soczewek Kontaktowych PTO, Ożarów Mazowiecki 2011
 • American Academy of Optometry , Boston 2011
 • European Council of Optometry and Optics, Ateny 2012
 • Diagnostyka tylnego odcinka oka PTOO, Poznań 2012
 • European Academy of Optometry and Optics, European council of Optometry and Optics, Dublin 2012
 • British Contact Lens Association, Birmingham 2012
 • Kontrowersje w okulistyce, Karpacz 2012
 • Vision Aid Overseas, Londyn 2012
 • European Council of Optometry and Optics, Goteborg 2012
 • Cykl szkoleń z Terapii Widzenia organizowany przez PFWiO na UAM, Poznań 2012-2013
 • Konferencja” Optometria pediatryczna, niedowidzenie i krótkowzroczność” PTOO, Poznań 2013
 • European Council of Optometry and Optics meeting 2013. Sofia
 • Konferencja „Optometria Szpitalna” PTOO, Kraków 2014
 • Konferencja „Kontaktologia- bezpieczeństwo stosowania” PSSK, Lublin 2014
 • British Contact Lens Association, Birmingham 2014
 • Warsztaty Vision Therapy 2014 prowadzone przez prof WC Maples’a, Sieradz maj-wrzesień 2014,
 • European Council of Optometry and Optics meeting 2014, Limassol
 • Konferencja “Kontaktologia- innowacyjne rozwiąznania” PSSK, Gorzów Wlkp.
 • VPOptics, 7th European/ 1st World Meeting in Visual and Physiological Optics 2014, Wrocław

Formularz kontaktowy